Mondiaal Privacybeleid

Introductie
Bij OneCircle doen wij ons uiterste best ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens beveiligd zijn en nooit zullen worden misbruikt.

In ons privacybeleid wordt uitgelegd welke persoonsgegevens wij verzamelen, waarom wij deze verzamelen, hoe wij deze gebruiken, welke controle u hebt over uw persoonsgegevens en welke procedures wij hanteren om uw persoonsgegevens te beschermen. Het beleid is van toepassing op persoonsgegevens die wij verzamelen via onze OneCircle website, stands of tijdens evenementen.

Door uw persoonsgegevens met ons te delen en door onze websites en apps te blijven gebruiken, bevestigt u dat u de voorwaarden van dit privacybeleid hebt gelezen en begrepen. Wij dragen de verantwoordelijkheid voor de persoonsgegevens die wij over u verzamelen en wij streven ernaar transparant te zijn over hoe wij hiermee omgaan. Bovendien geven wij u de controle over uw eigen gegevens.

Wanneer wij in dit privacybeleid de term 'OneCircle', 'we', 'wij', 'ons' of 'onze' gebruiken, bedoelen wij het bedrijf OneCircle BV die u de website van OneCircle biedt of die verantwoordelijk is voor stands of evenementen in uw land. 

Mocht u vragen of opmerkingen hebben of uw bezorgdheid willen uiten over een bepaald aspect van dit privacybeleid of de manier waarop OneCircle omgaat met uw gegevens, stuur dan een e-mail naar earth@onecircle.world.
Privacybeginselen
Een privacybeleid kan ingewikkeld zijn. Wij hebben geprobeerd ons beleid zo duidelijk en toegankelijk mogelijk te maken. Daarom hebben wij in onze privacybeginselen over hoe wij bij OneCircle omgaan met uw persoonsgegevens, hieronder samengevat. Uit deze beginselen blijkt onze toewijding aan de bescherming van uw privacy en de correcte behandeling van uw persoonsgegevens op de manier die u zou verwachten.

Bij OneCircle:
1.  Vragen of verzamelen wij alleen persoonsgegevens die wij nodig hebben om de diensten, producten en ervaringen die onze klanten verwachten, aan te bieden en te verbeteren.
2.  Geven wij u de controle over de persoonsgegevens die wij van u bewaren om te zorgen dat deze correct zijn en in overeenstemming met uw voorkeuren.
3.  Zorgen wij ervoor dat uw persoonsgegevens altijd beveiligd en beschermd zijn.
4.  Zijn wij eerlijk en transparant over hoe wij uw persoonsgegevens gebruiken.
5.  Gebruiken wij uw persoonsgegevens altijd alleen voor het doel waarvoor u ze aan ons hebt toevertrouwd.
6.  Verkopen wij uw persoonsgegevens nooit en delen wij deze alleen zoals wordt beschreven in ons privacybeleid of wanneer u ons daarom vraagt.
7.  Respecteren wij uw keuzen en informeren wij u als er belangrijke veranderingen zijn die van invloed zijn op uw persoonsgegevens of de manier waarop wij deze gebruiken.
8.  Nemen wij de verantwoordelijkheid op ons voor de persoonsgegevens die wij over u bewaren.
Privacybeleid
1. Welke persoonsgegevens verzamelen we?
Wij zijn er niet op uit om elk persoonlijk detail over u te verzamelen. De belangrijkste reden om uw persoonsgegevens te verzamelen, is de diensten, producten en ervaringen te kunnen bieden die u en onze klanten van ons verwachten.

Persoonsgegevens worden overal ter wereld net iets anders gedefinieerd. Met het oog op uw privacy en de bescherming van uw gegevens definiëren wij persoonsgegevens als gegevens die kunnen worden gebruikt om de identiteit van u of een andere persoon vast te stellen.

Wij verzamelen persoonsgegevens over u op verschillende manieren. In dit gedeelte leggen wij uit op welke verschillende manieren wij persoonsgegevens over u verzamelen en hoe deze gegevens worden gebruikt. Voor meer informatie over hoe wij uw persoonsgegevens gebruiken, raadpleegt u het gedeelte '2. Hoe gebruiken wij uw persoonsgegevens?'.

Gegevens die u met ons deelt 
Wij verzamelen persoonsgegevens die u met ons deelt wanneer u contact met ons opneemt of met ons communiceert via onze website, e-mail, telefoon, persoonlijk op onze stands en tijdens evenementen of anderszins.

U verstrekt ons bijvoorbeeld gegevens wanneer u contact opneemt of zich aanmeldt bij de Collection Community.

Tijdens deze interacties deelt u mogelijk het volgende met ons: uw naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer voor contact.

U kunt ons ook op elk moment vragen deze gegevens te verwijderen door contact op te nemen met OneCircle of door een e-mail te sturen naar earth@onecircle.world.

Als u gegevens over andere personen met ons deelt bv bij aanmelding bij de collection community dient u na te gaan of die persoon ermee akkoord gaat dat u zijn of haar persoonsgegevens met ons deelt en dat wij deze gegevens gebruiken in overeenstemming met dit privacybeleid.

Gegevens uit uw online interacties
Wij verzamelen en bewaren beperkte persoonsgegevens en bepaalde anonieme, geaggregeerde statistische gegevens van alle bezoekers van onze websites en gebruikers van onze apps, ongeacht of u ons deze gegevens actief hebt verstrekt of enkel onze websites bezoekt of onze apps gebruikt. De gegevens die wij verzamelen, zijn onder andere het IP-adres (internetprotocol) van het apparaat dat u gebruikt, de browsersoftware die u gebruikt, uw besturingssysteem, de datum en tijd van het bezoek, het internetadres van de website die u via een koppeling naar onze website heeft geleid en informatie over hoe u onze websites of apps gebruikt.

Wij gebruiken deze informatie om te zien hoe goed onze websites en apps werken, hoe ze worden gebruikt en welke informatie gebruikers het meest bekijken.

‌Wij verzamelen en verwerken ook gegevens over hoe u reageert op onze online reclamecampagnes en advertenties, op of buiten onze websites (bijvoorbeeld op Google, YouTube en sociale media).

Die informatie wordt voornamelijk verzameld via onze cookies en vergelijkbare technologieën.
Cookies 

Wij gebruiken cookies op onze website. Cookies zijn kleine tekstbestanden die via de webbrowser door websites worden opgeslagen op uw apparaat. Ze werden voor het eerst toegepast in het midden van de jaren 90 en zijn nu een van de meestgebruikte technologieën op internet.

Sommige cookies die wij bij OneCircle gebruiken, verzamelen persoonsgegevens over u. Persoonsgegevens die worden verzameld, worden gebruikt overeenkomstig dit privacybeleid. Door onze website te blijven gebruiken, accepteert u dat er cookies op uw apparaat worden geplaatst.

Voor meer informatie, zoals de soorten cookies die wij gebruiken en de manier waarop wij cookies beheren die op onze websites worden geplaatst, raadpleegt u ons cookiebeleid. Wij reageren momenteel niet op DNT-signalen (Do Not Track, niet volgen).

Communicatie via e-mail
Wanneer u onze producten of diensten gebruikt, sturen wij u ondersteuningsinformatie per e-mail. Zolang u ermee instemt dat wij dit doen, willen wij u ook op de hoogte houden van alles wat er gebeurt bij OneCircle waarvan wij denken dat dit voor u interessant is. Of het nu gaat om aankondigingen van onze nieuwste producten, aanbiedingen of geplande evenementen, wij willen er zeker van zijn dat u tevreden bent over de informatie die u van ons ontvangt. In het onderstaande gedeelte 'Hoe kunt u de manier waarop wij contact met u opnemen wijzigen?' leest u hoe u de manier waarop wij u benaderen kunt bijwerken of veranderen of ons kunt verzoeken om geen contact meer met u op te nemen.

Wij verzamelen informatie over hoe u omgaat met onze e-mailberichten, inclusief of ze bij u zijn afgeleverd, of u ze opent, of u ervoor kiest meer te weten te komen over nieuwe ontwikkelingen bij OneCircle (bijvoorbeeld door te klikken op een koppeling in onze e-mail) en of u ons vraagt geen contact meer met u op te nemen (door te klikken op de afmeldoptie die aanwezig is in al onze e-mailberichten).

Wij gebruiken die informatie op zichzelf en in combinatie met uw klantgegevens (de gegevens die u met ons deelt) om er zeker van te zijn dat wij u geen ondersteunings- of marketinginformatie meer sturen wanneer u ons heeft gevraagd dit niet meer te doen. Wij gebruiken deze informatie ook om onze e-mails zo interessant mogelijk te maken door u inhoud en ervaringen te bieden waarvan wij denken dat u die interessant vindt op basis van de manier waarop u reageerde op onze vorige e-mails. U hebt het recht bezwaar te maken tegen de manier waarop wij uw gegevens voor dit doel gebruiken (zie het onderstaande gedeelte 'Uw opties en keuzen').

Sociale media
Wij communiceren graag met u via sociale media. U kunt gebruikmaken van sociale media om contact met ons op te nemen over uw OneCircle producten of om mensen te laten weten wat u vindt van uw OneCircle product. Wij gebruiken openbare sociale media en andere sites om een beter inzicht te krijgen in wat mensen over ons en onze producten, technologie en diensten zeggen en om partijen te helpen die liever contact met ons opnemen via sociale media.
De informatie die wij verzamelen via sociale media en andere sites, waaronder Facebook, YouTube, Twitter, Instagram, en LinkedIn, omvat soms persoonsgegevens die online zijn verstrekt en die openbaar zijn. Wij zorgen dat bij gegevens die wij gebruiken, de bron correct wordt vermeld of dat deze anders anoniem worden gemaakt.

Deze sociale media en andere sites hebben gewoonlijk hun eigen privacybeleid waarin wordt uitgelegd hoe ze uw persoonsgegevens gebruiken en delen. U dient het betreffende privacybeleid aandachtig door te nemen voordat u deze sites gebruikt, om er zeker van te zijn dat u zich kunt vinden in de manier waarop uw persoonsgegevens worden verzameld en gedeeld.

Gegevens die wij verzamelen in onze stands en tijdens evenementen
U kunt persoonsgegevens met ons delen wanneer u onze stands en evenementen persoonlijk bezoekt. Deze gegevens omvatten bijvoorbeeld uw naam, contactgegevens en betalingsgegevens (zie het gedeelte 'Gegevens die u met ons deelt').

Wij verzamelen ook persoonsgegevens over u via beveiligingscamera’s (CCTV), films en foto's. beveiligingscamera’s, in en om onze kantoren en verwerkingslijnen, worden voornamelijk voor beveiligingsdoeleinden gebruikt. Wij maken films en foto's op sommige van onze evenementen en beurzen (bijvoorbeeld wanneer wij een nieuw product lanceren). Wij gebruiken die films en foto's voor zakelijke doeleinden (zoals berichten op onze pagina's in sociale media). Wij vermelden het op onze stands en tijdens evenementen wanneer wij zelf beveiligingscamera’s gebruiken of films of foto's willen maken om u zo te laten weten dat wij persoonsgegevens over u verzamelen. Uitgesloten hiervan zijn de beveiligingscamera’s van externe partijen (zoals bijvoorbeeld die van een beurslocatie).

Als u Wi-Fi of Bluetooth hebt ingeschakeld op uw telefoon (of een ander apparaat) wanneer u ons bezoekt op onze stand of tijdens een evenement, verzamelen wij ook beperkte persoonsgegevens via uw apparaat.

Gegevens die wij verzamelen via gegevensleveranciers
Wij verzamelen bedrijfsgegevens, waaronder gegevens over bedrijfscategorie en bedrijfsgrootte die inzicht bieden in de ontwikkelingen in verschillende markten, via externe gegevensleveranciers die ons helpen u een relevantere ervaring te bieden door ons in staat te stellen op het juiste moment aanbiedingen te doen en u relevantere diensten en adviezen te bieden.
2. Hoe gebruiken wij uw persoonsgegevens?
De belangrijkste reden om uw persoonsgegevens te verzamelen en te gebruiken, is de diensten, producten en ervaringen te kunnen bieden die u van ons verwacht.

‌Gegevens die u met ons deelt
Wij gebruiken de persoonsgegevens die u met ons deelt op de volgende manieren:
- Om te reageren op uw vragen en verzoeken;
- Om met u te communiceren;
- Om diensten en ondersteuning voor onze producten te leveren;
- Voor klanttevredenheidsonderzoeken, zodat wij kunnen bepalen welke verbeteringen in onze diensten en producten kunnen worden aangebracht en uw ervaring kunnen verbeteren als u ondersteuning nodig hebt van een van onze experts;
- Om u op de hoogte te stellen van wijzigingen in het beleid of de algemene voorwaarden van OneCircle of andere zaken waarover wij u moeten informeren;
- Zolang u ermee instemt dat wij dit doen, om u op de hoogte te houden van onze andere producten en diensten;
- Om u essentiële updates voor uw OneCircle producten te bieden; en
- Om uw ‘journey’ in de toekomst aan te passen en te verbeteren, bijvoorbeeld door u producten en aanbiedingen te laten zien waarvan wij denken dat ze u interesseren, zowel op onze website en op bepaalde websites van derden (zoals sociale media platforms).

Gegevens uit uw online interacties
Wij gebruiken de persoonsgegevens uit uw online interacties, op zichzelf en in combinatie met andere persoonsgegevens die wij over u verzamelen, om te achterhalen of delen van onze websites of apps mogelijk niet zo goed werken als de bedoeling is, zodat wij dit kunnen verhelpen en onze websites en apps kunnen verbeteren voor u en andere gebruikers.

Wij willen ook kunnen kijken hoe u onze websites gebruikt en hoe u reageert op onze online reclamecampagnes en advertenties, zodat wij het volgende kunnen doen:

‌U hebt het recht er bezwaar tegen te maken dat wij uw gebruik van onze websites en de manier waarop u reageert op onze online reclamecampagnes en advertenties voor deze doeleinden observeren. Voor meer informatie over hoe u gebruikmaakt van uw recht om bezwaar te maken, leest u het onderstaande gedeelte 'Uw opties en keuzen'.

Andere manieren waarop uw persoonsgegevens kunnen worden gebruikt
Wij gebruiken uw persoonsgegevens:
- Bij geschillen, claims of onderzoeken met betrekking tot uw OneCircle product of garantiekwesties;
- Om frauduleuze transacties op te sporen en te voorkomen;
- Om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen; en
- Voor profilering en statistische analyse. Als onderdeel van deze activiteiten combineren wij verschillende categorieën persoonsgegevens die wij over u verzamelen. Wij combineren bijvoorbeeld persoonsgegevens uit uw online interacties, gegevens die u met ons deelt of gegevens uit OneCircle producten voor profilering en statistische analyse van de populariteit van producten, van uw gedrag wanneer u onze website of apps gebruikt of van de manier waarop onze producten worden gebruikt. U hebt het recht bezwaar te maken tegen deze manier waarop persoonsgegevens worden gebruikt. Voor meer informatie over hoe u gebruikmaakt van uw recht om bezwaar te maken, leest u het onderstaande gedeelte 'Uw opties en keuzen'.

Wat is onze rechtvaardiging voor de manier waarop wij omgaan met persoonsgegevens?
De wetten voor gegevensbescherming en privacy in sommige landen eisen dat wij een zogeheten 'wettelijke basis' of 'rechtsgrond' hebben voor de manier waarop wij omgaan met persoonsgegevens. Dit betekent grofweg dat wij een wettelijke rechtvaardiging moeten hebben voor de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken.

Wij hebben uw persoonsgegevens voornamelijk nodig om:
- u de producten of diensten te leveren waarom u hebt gevraagd; en
- ervoor te zorgen dat onze producten, websites en apps goed werken en alle dingen doen die u ervan verwacht.

Soms is ons gebruik van uw persoonsgegevens niet strikt noodzakelijk om u onze producten en diensten te kunnen leveren of om ervoor te zorgen dat ze goed werken. In die gevallen hebben wij zogeheten 'legitiem belang' bij het verwerken van uw persoonsgegevens. Dit legitieme belang kan het volgende omvatten:
- fraude opsporen en voorkomen;
- ervoor zorgen dat onze website en IT-systemen beveiligd blijven;
- ervoor zorgen dat onze eigen processen, procedures en systemen zo efficiënt mogelijk werken;
- de gegevens die wij verzamelen analyseren en verbeteren;
- de effectiviteit van onze reclamecampagnes en advertenties bepalen; en
- de manier waarop u in de toekomst bij ons koopt en met ons communiceert aanpassen en verbeteren.

U kunt ons op elk moment vragen uw gegevens te verwijderen door contact op te nemen met OneCircle of door een e-mail te sturen naar earth@onecircle.world.

Tot slot moeten wij in sommige, relatief beperkte omstandigheden uw persoonsgegevens op een bepaalde manier verwerken om er zeker van te zijn dat wij voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, bijvoorbeeld als wij uw persoonsgegevens bekend moeten maken aan regelgevende of wetshandhavende instanties.

Uiteindelijk is de reden dat wij uw persoonsgegevens verwerken zoals wij dat doen, dat wij direct of indirect onze producten, diensten en uw algehele ervaring met OneCircle als bedrijf willen verbeteren. Ongeacht onze rechtvaardiging voor de verwerking van uw persoonsgegevens (of dit nu nodig is om u een bepaald product te kunnen leveren of dat het in ons 'legitieme belang' is) zorgen wij ervoor dat wij al het nodige doen om uw privacy te beschermen.
3. De belofte van OneCircle over ons contact met u
Wij houden u graag op de hoogte, of het nu gaat om onze nieuwste producten, aanbiedingen, mogelijkheden om nieuwe OneCircle producten te testen of toekomstige evenementen.

‌Dit doen wij op verschillende manieren, zoals per e-mail, post, sms, meldingen in de app en pushmeldingen, via sociale media en per telefoon, maar alleen met uw goedvinden.

‌Wij willen er immers zeker van zijn dat u tevreden bent over de informatie die u van ons ontvangt.

Daarom beloven wij het volgende:
- Wij sturen u alleen marketinginformatie als u ons hiervoor toestemming hebt gegeven;
- Wij geven uw persoonsgegevens nooit door aan derden buiten OneCircle BV die deze voor hun eigen marketingdoeleinden zouden willen gebruiken; en
- Wij geven u de keuze om op elk gewenst moment aan te geven dat u niet langer ondersteunings- of marketinginformatie wilt ontvangen.
4. Ondersteuning voor eigenaren van een OneCircle product
Zo nu en dan gebruiken wij uw persoonsgegevens om u te helpen met de OneCircle producten die u bezit. Dit doen wij op uiteenlopende manieren, zoals per e-mail, post, sms, meldingen in de app en push-meldingen, via sociale media en per telefoon.

Wanneer u onze producten of diensten gebruikt, sturen wij u de volgende ondersteuningsinformatie:
- Nuttige informatie over het product of de dienst van OneCircle die u gebruikt;
- Nuttige informatie over het gebruik van uw OneCircle product, zodat dit optimaal kan presteren;
- Informatie over hoe en wanneer u hulp van de experts van OneCircle kunt krijgen als u ondersteuning nodig hebt;
- Meldingen over belangrijke aspecten in verband met productveiligheid of aankondigingen over het terugroepen van producten; en
- Verzoeken om feedback te geven over hoe wij presteren nadat u een product of dienst van OneCircle hebt gebruikt.

‌Wij sturen u ondersteuningsinformatie tenzij u uw voorkeuren wijzigt of ons laat weten dat u deze informatie van ons niet meer wilt ontvangen. Raadpleeg het gedeelte hieronder voor meer informatie over de procedure hiervoor.

‌Als uw gegevens zijn veranderd, laat dit ons dan weten, zodat wij met u in contact kunnen blijven.
5. Hoe kunt u de manier veranderen waarop wij contact met u opnemen over onze producten, diensten en ondersteuning?
Wij sturen u alleen marketinginformatie als u hebt aangegeven dat u daarmee instemt.
U kunt de wijze waarop wij contact met u opnemen op de volgende manieren veranderen:

Aanmelden/contact met mij gaan opnemen
Als u ons niet eerder hebt gevraagd om u marketinginformatie te sturen, kunt u ons vragen daarmee te beginnen (dit wordt ook wel 'opt-in' of 'aanmelden' genoemd) door:
- Contact op te nemen met een OneCircle medewerker en aan te geven dat u informatie van ons wilt ontvangen; of
- Uw e-mailadres aan te melden op onze website op de contactpagina.

‌Uw voorkeuren wijzigen 
Als u eerder hebt aangegeven dat u door ons benaderd wilt worden, maar de manier waarop wij dat doen wilt veranderen, kunt u uw voorkeuren bijwerken door:
- Contact op te nemen met een OneCircle medewerker en aan te geven dat u de manier waarop wij contact met u opnemen, wilt wijzigen of bijwerken; of
- Onderin een van de ontvangen e-mails te kiezen voor de optie uw voorkeuren te updaten.

Afmelden/geen contact meer met mij opnemen
Als u geen marketing- of ondersteuningsinformatie meer wilt ontvangen (dit wordt ook wel 'opt-out' of 'afmelden' genoemd), kunt u dat op ieder moment doen door:
- Contact op te nemen met een OneCircle medewerker en aan te geven dat u deze informatie niet meer wilt ontvangen;
- Gebruik te maken van de optie Afmelden die standaard is opgenomen in iedere e-mail (met marketing- en ondersteuningsinformatie);
- Een e-mail te sturen naar earth@onecircle.world.
6. Welke persoonsgegevens deelt OneCircle met derden?
Wij stellen voorop dat wij uw persoonsgegevens nooit aan anderen verkopen en ze alleen delen zoals uiteengezet in dit privacybeleid of wanneer u ons daarom vraagt.

Externe dienstverleners
‌Wij delen uw persoonsgegevens met bepaalde externe dienstverleners. Zij hebben alleen toegang tot de persoonsgegevens die ze nodig hebben voor deze dienstverlening. Zij zullen uw persoonsgegevens vertrouwelijk behandelen en mogen deze niet gebruiken op een andere wijze dan door ons is verzocht en alleen overeenkomstig dit privacybeleid.

‌Deze externe dienstverleners vallen in de volgende categorieën:
- Degenen die ons helpen onze producten bij u te bezorgen;
- Derden die ons helpen met mailingdiensten, de verwerking van productaankopen, financiële dien-sten, accountancydiensten, administratieve diensten, IT-technologie (zoals gegevensopslag), beveiligingsdiensten en verzekeringsclaims; en
- Derden die ons helpen om u diensten te verlenen en antwoorden te sturen;

Derden die ons helpen met onze advertenties en marketing
Wij willen er zeker van zijn dat onze advertenties en marketing relevant en interessant zijn voor u en voor onze andere klanten. Dat betekent dat wij samenwerken met derden die ons helpen begrijpen hoe goed onze online advertenties werken of die ons helpen om mensen te bereiken die geïnteresseerd zijn in OneCircle diensten en producten. Ze doen dit door cookies te plaatsen op onze website (meer informatie hierover vindt u in ons cookiebeleid).

‌Wij delen ook beperkte persoonsgegevens met:
- Sociale media platforms (zoals Facebook), die onze advertenties weergeven op hun platform; en
- externe gegevensleveranciers en analysebedrijven, die namens ons gegevensafstemming en/of gegevensanalyse uitvoeren (zoals Google Analytics).

Andere derden
Wij delen uw persoonsgegevens ook indien de wet ons daartoe verplicht, inclusief in verband met een juridische procedure, zoals een gerechtelijk bevel of dagvaarding, of om te voldoen aan andere nationale, regionale of plaatselijke wetgeving.

Als u meer informatie wilt over hoe wij uw persoonsgegevens delen, stuur dan een e-mail naar earth@onecircle.world.
7. Koppelingen naar websites van derden
Wij bieden koppelingen naar andere websites die niet door OneCircle worden beheerd. Wij hebben geen invloed op en zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van die sites of de wijze waarop derden die voor deze sites verantwoordelijk zijn, uw persoonsgegevens verzamelen en gebruiken. Wij betuigen geen steun aan en doen geen uitspraken over websites van derden.

‌Voor websites van derden kan een eigen privacybeleid van toepassing zijn waarin wordt uitgelegd hoe uw persoonsgegevens worden gebruikt en gedeeld. U moet de informatie over het betreffende privacybeleid aandachtig doornemen voordat u deze websites gebruikt om er zeker van te zijn dat u zich kunt vinden in de manier waarop uw persoonsgegevens worden verzameld en gedeeld.
8. Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?
Wij bewaren uw persoonsgegevens zolang dat nodig is om deze te kunnen gebruiken voor de doeleinden die worden vermeld in dit privacybeleid en zolang de wet dit ons verplicht. De daadwerkelijke periode dat wij uw persoonsgegevens bewaren, hangt af van het type persoonsgegevens en de manier waarop deze worden gebruikt.
9. Uw opties en keuzen
Waar mogelijk geven wij u de controle over de persoonsgegevens die wij over u verzamelen om ervoor te zorgen dat deze correct zijn en in overeenstemming met uw voorkeuren. U hebt het recht de persoonsgegevens die wij van u bewaren in te zien, bij te werken en te wijzigen. U kunt dat doen voor een deel van uw persoonsgegevens in uw account. Desgewenst kunt u de manier wijzigen waarop wij contact met u opnemen. Zie het bovenstaande gedeelte 'Hoe kunt u de manier veranderen waarop wij contact met u opnemen over onze producten, diensten en ondersteuning?'.

In bepaalde omstandigheden kunt u ook:
- Bezwaar maken tegen het feit dat wij uw persoonsgegevens gebruiken voor bepaalde doeleinden;
- Ons vragen het gebruik van uw persoonsgegevens te beperken;
- Ons vragen uw persoonsgegevens te corrigeren, te verwijderen of te wissen; of
- Ons vragen uw persoonsgegevens door te geven aan een externe dienstverlener.

‌Houdt er rekening mee dat die rechten niet altijd gelden en dat er bepaalde uitzonderingen op zijn. Wij moeten bovendien uw identiteit bevestigen voordat wij ingaan op bepaalde verzoeken.
Als de wet in uw land ons toestaat om u tegen betaling toegang te geven tot uw persoonsgegevens of om andere rechten in verband met uw persoonsgegevens te laten uitoefenen, laten wij u dit weten.

Als u uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens wilt uitoefenen, stuur dan een e-mail naar earth@onecircle.world.
10. Hoe beschermen wij uw persoonsgegevens?
Wij nemen de bescherming van uw persoonsgegevens serieus. Wij maken gebruik van de geëigende technische en organisatorische maatregelen, zoals versleuteling, om uw persoonsgegevens en privacy te beschermen en wij evalueren deze maatregelen regelmatig. Wij beschermen uw persoonsgegevens door middel van een combinatie van fysieke en digitale beveiligingsmaatregelen. Zo gebruiken wij toegangscontroles om de manier waarop uw persoonsgegevens worden verwerkt, beheerd en behandeld, te beperken en te beheren. Wij zorgen ook dat ons personeel adequaat is getraind in de bescherming van persoonsgegevens. Vanwege onze procedures kunnen wij u zo nu en dan om een identiteitsbewijs vragen voordat wij uw persoonsgegevens met u delen.

In het onwaarschijnlijke geval dat er een beveiligingslek is waardoor de bescherming van persoonsgegevens in het geding komt en wij u daarover moeten informeren, doen wij dit direct.
11. Gegevensoverdracht en -opslag en de behandeling van uw persoonsgegevens wereldwijd
OneCircle verzamelt persoonsgegevens van u in het land waar u woont. Wij, en de derden waarmee wij uw persoonsgegevens delen, zullen die gegevens hosten, bewaren en anderszins verwerken in het Nederland (op ons hoofdkantoor en bij ondersteunende derden), in andere landen binnen de Europese Economische Ruimte (“EER”) en Zwitserland of in een ander land buiten de EER.

Wij zullen ervoor zorgen dat elke doorgifte van uw persoonsgegevens van het ene naar het andere land voldoet aan de wetten voor gegevensbescherming en privacy die op ons van toepassing zijn.

Europese wetten voor gegevensbescherming bevatten met name speciale regels voor de doorgifte van persoonsgegevens naar landen buiten de EER.

Wanneer wij persoonsgegevens doorgeven naar landen buiten de EER, zullen we:
- standaardbepalingen betreffende gegevensbescherming die zijn goedgekeurd door de Europese Commissie (“EC”) met betrekking tot de doorgifte van persoonsgegevens naar landen buiten de EER, opnemen in onze contracten met die derde partijen (dit zijn de bepalingen die zijn goedgekeurd in Artikel 46.2 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”)); of
- ervoor zorgen dat het land waarin uw persoonsgegevens worden verwerkt, door de EC als 'adequaat' wordt beschouwd in Artikel 45 van de AVG.

In ieder geval blijft dit privacybeleid van toepassing op de manier waarop wij uw persoonsgegevens doorgeven, opslaan en behandelen. Als u meer informatie wilt over de wereldwijde verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u contact met ons opnemen via earth@onecircle.world.

Meer informatie over de regels voor gegevensdoorgiften naar landen buiten de EER, met inbegrip van de mechanismen waarop wij vertrouwen, vindt u op de website van de EC.
12. Wijzigingen in dit privacybeleid
Wij evalueren dit privacybeleid ten minste eenmaal per jaar, wijzigen waar nodig en vermelden hieronder dan de datum van de meest recente wijziging.

Als wij ons privacybeleid wijzigen, publiceren wij de bijzonderheden van de wijzigingen hieronder. Als wij over uw e-mailadres beschikken, kunnen wij u ook een e-mail sturen met informatie over deze wijzigingen. Zo nodig vragen wij u ook te bevestigen dat u akkoord gaat met deze wijzigingen.

Dit privacybeleid is voor het laatst geëvalueerd en bijgewerkt in juni 2018.
13. Vertalingen van dit privacybeleid
Dit privacybeleid is vanuit het Nederlands vertaald in de officiële talen van een aantal landen. Wij hebben dit gedaan om ervoor te zorgen dat het beleid duidelijk en toegankelijk is voor alle gebruikers van onze websites, apps en producten.

Als er conflicten of tegenstrijdigheden bestaan tussen de vertaalde versies van dit privacybeleid, is de Nederlandse versie doorslaggevend.
14. Contact opnemen
Als u vragen of opmerkingen hebt, uw bezorgdheid wilt uiten of een klacht wilt indienen over de manier waarop wij de persoonsgegevens die wij over u hebben gebruiken, stuur dan een e-mail of naar earth@onecircle.world. U kunt ook contact opnemen met de relevante toezichthouder of instantie in uw land die verantwoordelijk is voor het afhandelen van klachten over het gebruik van persoonsgegevens.

U kunt op elk moment contact opnemen met ons per e-mail naar earth@onecircle.world of schriftelijk naar OneCircle BV, Koperslagerweg 4, 1786 RA Den Helder, Nederland. Wij zullen daarna zo spoedig mogelijk contact met u opnemen.